1. Konsultation: kr. 4000

Følgende konsultationer kr. 2000

Familieterapi: kr. 2000

Telefon-konsultation: kr. 400

E-mail-konsultation kr. 150

Observation og netværksmøde afregnes ifølge aftale.
Størrere udredningsopgaver og speciallægererklæringer afregnes
ifølge aftale.

Kørsel afregnes ifølge statens gældende takster.

Egenbetalingen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Privatklinik er 800 kr. for den første udvidede konsultation og 250 kr. pr. opfølgende konsultation.

De nye priser er gældende for forløb der starter efter 01.08.2016.