Vi tilbyder undersøgelse og behandling af en lang række børne- og ungdomspsykiatriske tilstande.

- Depression

- Bipolære lidelser

- Angst

- ADHD

- Autisme (Gennemgribende udviklingsforstyrrelser)

- OCD (tvangstanker og tvangshandlinger)

- Tourettes syndrom

- Adfærdsmæssige og følelsesmæssige forstyrrelser

Vi arbejder med mange forskellige opgaver, eksempelvis:

- Udredningsopgaver i Sikrede ungdomsinstitutioner
- Udredningsopgaver i kommunalt regi
- Rådgivning og supervision
- Udfærdigelse af Speciallægeerklæringer

Vi tilbyder følgende behandling:

- Samtalebehandling i form af støttende samtaler.
- Terapeutiske samtaler (psykodynamisk orienteret)
- Kognitiv terapi
- Gruppeterapi/psykoedukation
- Psykoedukation (individuel)
- Medicinsk behandling og opfølgning

Både undersøgelse og behandling sker ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, i samarbejde med psykiatrisk sygeplejerske og psykolog med specialviden indenfor de respektive områder.

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med hele familien i et undersøgelsesforløb.

Vi samarbejder, med stor fordel for barnet/den unge, med sagsbehandler, skolepsykolog (PPR), skole og institution og formidler gerne undersøgelsesresultater til relevante samarbejdspartnere i den hensigt at etablere de bedste betingelser for videre udvikling og trivsel.