Børne- og ungdomspsykiatrisk Privatklinik er et privat tilbud og har derfor ikke overenskomst med sygesikringen.

Vigtigt: Afbud og udeblivelse

Der faktureres ved udeblivelse fra en konsultation. 

Afbud skal meddeles klinikken senest 24 timer før en samtale. Ved udeblivelse eller forsinket afbud faktureres der for konsultationen.

Der er 4 finansieringsmuligheder der muliggør en delvis eller fuld dækning af omkostningerne:

1. Sundhedsforsikring:

Mange familier har en sundhedsforsikring, hyppigt igennem forældrenes arbejde.
Familiens børn er ofte dækket af denne i forhold til undersøgelse og behandling.
I kan kontakte jeres forsikringsselskab og forhøre jer.

2. Skift sygesikringsgruppe:

Det skal bemærkes at sygesikringsgruppe 1 og 2 ikke er det samme som sygeforsikringen Danmark.
Alle borgere er automatisk tilknyttet den offentlige sygesikringsgruppe 1.
Skifter man til sygesikringsgruppe 2, får man fri adgang til speciallæger i alle specialer.


Det betyder også, at man får en mindre egenbetaling, når man opsøger lægen. Man får dækket størstedelen af beløbet ved Regionens sygesikring ved henvendelse til kommunen. Man har ret til refusion fra det fyldte 4. år til og med det 17.år. Dog ved et igangværende forløb gives refusion til og med det 20. år.
Der er desuden egenbetaling hos egen læge og vagtlæge i den periode man er i sygesikringsgruppe 2. Spørg barnets egen læge om størrelsen på egenbetaling.
Skift af sygesikringsgruppe koster 160 kr. og sker ved kommunens borgerservice. Der er kun behov for, at barnet/den unge skifter gruppe.
Ventetid på et nyt sygesikringskort er typisk 2 uger.
Man kan skifte tilbage til sygesikringsgruppe 1 efter et år.


Refusion af regningen (sygesikrings-andelen) fås på kommunens borgerservice, når man henvender sig med dokumentation for betalt regning.


Egenbetalingen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Privatklinik er 800 kr. for den første udvidede konsultation og 250 kr. pr. opfølgende konsultation.
De nye priser er gældende for forløb der starter efter 01.08.2016.

3. Kommunen betaler:

I nogle tilfælde er der mulighed for at socialforvaltningen betaler for undersøgelsen.

4. Man betaler selv:

Undersøgelsen kan betales af forældrene. Vær opmærksom på at sygeforsikringen Danmark yder tilskud.