Den primære kontakt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk privatklinik er børnepsykiater Kristine Søbye, som har bred erfaring fra sit arbejde med børn og unge.

Klinikken ligger i nye lokaler på Hægersgade i Haderslev. Her er ro og tryghed i højsædet.

Børne- og ungsomdspsykiatrisk klinik