1. Konsultation :                kr. 4000

Følgende konsultationer : kr. 2000

Familieterapi:                     kr. 2000

Telefon-konsultation :        kr. 400

E-mail-konsultation :          kr. 150

Observation og netværksmøde afregnes ifølge aftale.
Større udredningsopgaver og speciallægererklæringer
afregnes ifølge aftale.

Kørsel afregnes ifølge statens gældende takster.

 

 

Efter skift til sygesikringsgruppe 2 :

 

Egenbetalingen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Privatklinik er følgende:

 

Første udvidede konsultation:  kr. 800

Opfølgende konsultationer:      kr. 250

 

De resterende udgifter refunderes via borgerservice i hjemkommunen.