1. Konsultation :                kr. 4500

Følgende konsultationer : kr. 2000

Familieterapi:                     kr. 2000

Telefon-konsultation :        kr. 400

E-mail-konsultation :          kr. 200

Observation og netværksmøde afregnes ifølge aftale.
Større udredningsopgaver og speciallægererklæringer
afregnes ifølge aftale.

Kørsel afregnes ifølge statens gældende takster.

 

 

Efter skift til sygesikringsgruppe 2 :

 

Egenbetalingen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Privatklinik er følgende:

 

Første udvidede konsultation:  kr. 800

Opfølgende konsultationer:      kr. 450

Telefon konsultation under 10 minutter: kr. 100

Telefon konsultation over 10 minutter: Takseres som fuld konsultation

Skriftlig korrespondance/e-mail via Patient Portalen: kr. 200

Recept udstedelse: kr. 100

Ansøgning om medicintilskud: kr. 300

Udfærdigelse af raport/epikrise: kr. 3000

 

De resterende udgifter refunderes via borgerservice i hjemkommunen.